Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Postup při podání stížnosti

Vážený pane, vážená paní

Klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a z tohoto důvodu jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s poskytovanou péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky naší společnosti. Lze také oslovit přímo vedení společnosti, kde s Vámi problém projednají.

Postup při podání stížnosti

Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem

Jakým způsobem může být stížnost podána:

  1. ústně - záležitost s Vámi projedná sekretářka předsedy představenstva a v případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou
  2. písemně - v listinné nebo elektronické podobě. Písemná forma musí obsahovat: identifikační údaje odesílajícího - jméno příjmení, adresu a telefonní kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.
  3. anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.
sídlo: Ostravská 783, Český Těšín 737 01

tel: 558 737 424 
e-mail: sekretariat@nct.agel.cz

Úřední hodiny sekretariátu předsedy představenstva:
Po – Pá 7:00 – 15:00 hod.
Mimo pracovní dobu sekretářky předsedy představenstva je možno podat stížnost u pracovníka vrátnice, který s Vámi stížnost sepíše. 


Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupeni stížnosti je poskytoval povinen informovat stěžovatele.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížností nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje.