Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 769 211

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Postup při podání stížnosti

Vážený pane, vážená paní

Klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a z tohoto důvodu jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s poskytovanou péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky naší společnosti. Lze také oslovit přímo vedení společnosti, kde s Vámi problém projednají.

Postup při podání stížnosti

Kdo může podat stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem

Jakým způsobem může být stížnost podána:

  1. ústně - záležitost s Vámi projedná sekretářka předsedy představenstva a v případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou
  2. písemně - v listinné nebo elektronické podobě. Písemná forma musí obsahovat: identifikační údaje odesílajícího - jméno příjmení, adresu a telefonní kontakt. Z textu musí být jasně patrné, co je předmětem stížnosti a koho se týká.
  3. anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče. Prošetřovány budou pouze v případě, že obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Kde, komu a kdy můžete stížnost podat:

Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.
sídlo: Ostravská 783, Český Těšín 737 01

tel: 558 737 424 
e-mail: sekretariat@nct.agel.cz

Úřední hodiny sekretariátu předsedy představenstva:
Po – Pá 7:00 – 15:00 hod.
Mimo pracovní dobu sekretářky předsedy představenstva je možno podat stížnost u pracovníka vrátnice, který s Vámi stížnost sepíše. 


Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty, o postoupeni stížnosti je poskytoval povinen informovat stěžovatele.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)


Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud stěžovatel s vyřízením stížností nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje.