Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Partneři

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj uzavřel s Nemocnicí AGEL Český Těšín a.s. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020.

Sociální služba Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. v našem zdravotnickém zařízení jsou umístěná v pavilonu A pro 5 klientů, jsou provozována v souladu s § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním sociální služby je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Cílovou skupinou jsou zejména dospělé osoby s chronickým onemocněním a senioři, kteří jsou při ukončení hospitalizace závislé na péči jiné osoby, a potřebnou péči v dané chvíli nelze zajistit jiným způsobem. Vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopny se vrátit do svého domácího prostředí a nemají zajištěnu jinou péči.

Cílem služby je uživatele připravit na přechod do domácího prostředí s případným zajištěním terénních nebo ambulantních sociálních služeb nebo zajistit uživateli poskytování sociálních služeb v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb.

V roce 2020 jsme poskytli službu celkem 23 uživatelům.

Pobytové sociální služby jsou částečně financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnutá dotace pro rok 2020 ve výši 1.178.000.- Kč byla použita na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců této služby. Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. děkuje Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytované sociální služby za rok 2020.

Za podporu Moravskoslezskému kraji děkujeme.


Podpora mobility a kognitivních funkcí u klientů sociální služby Nemocnice Český Těšín a.s.