Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Partneři

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 23.5.2017 s Nemocnicí Český Těšín a.s. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2017.

Sociální lůžka v našem zdravotnickém zařízení jsou umístěná v pavilonu A pro 5 klientů, jsou provozována v souladu s § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním sociální služby je zabezpečení individuální podpory v soběstačnosti uživatelů. Cílovou skupinou jsou zejména dospělé osoby s chronickým onemocněním a senioři, kteří se bez pomoci fyzické osoby neobejdou nebo osoby, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení a nevyžadují již další lůžkovou zdravotní péči. Cílem služby je uživatele připravit na přechod do domácího prostředí s případným zajištěním terénních nebo ambulantních sociálních služeb nebo zajistit uživateli poskytování sociálních služeb v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Pobytové sociální služby jsou částečně financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnutá dotace pro rok 2017 ve výši 715 tis. Kč byla použita na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců této služby. Nemocnice Český Těšín a.s. děkuje Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytované sociální služby za rok 2017.