Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

O nemocnici

Partneři

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj uzavřel s Nemocnicí Český Těšín a.s. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2018.

Sociální lůžka v našem zdravotnickém zařízení jsou umístěná v pavilonu A pro 5 klientů, jsou provozována v souladu s § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Posláním sociální služby je zabezpečení individuální podpory v soběstačnosti uživatelů. Cílovou skupinou jsou zejména dospělé osoby s chronickým onemocněním a senioři, kteří se bez pomoci fyzické osoby neobejdou nebo osoby, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení a nevyžadují již další lůžkovou zdravotní péči. Cílem služby je uživatele připravit na přechod do domácího prostředí s případným zajištěním terénních nebo ambulantních sociálních služeb nebo zajistit uživateli poskytování sociálních služeb v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Pobytové sociální služby jsou částečně financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnutá dotace pro rok 2018 ve výši 1 070 000.- Kč byla použita na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnanců této služby. Nemocnice Český Těšín a.s. děkuje Moravskoslezskému kraji za finanční podporu poskytované sociální služby za rok 2018.