Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 769 211

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Informace pro osoby se zdravotním postižením

Přístup do prostor nemocnice

1. Plán rozmístění budov je umístěn na orientační tabuli při vjezdu do nemocnice.

2. Pomoc při orientaci pacienta v nemocnici zajišťují pracovníci vrátnice, kteří v případě potřeby zavolají zdravotnický personál.

3. Přístupy do nemocnice jsou opatřeny bezbariérovými vstupy do budovy "G", "CH" a budovy "I". Přístupy do budovy " A" a "C" jsou zajištěny bezbariérovým výtahem.

4. V budově "A " a "C", kde se nachází lůžková oddělení je instalován výtah pro vstup do vyšších pater dle platných norem pro bezbariérový přístup.

Bezbariérová WC:

Pavilon CH přízemí, i po 15 hodině zpřístupní vrátnice
Pavilon C 2. a 3. patro, výtahem
Pavilon G  v době ordinačních hodin

 

Toalety pro hendikepované jsou umístěné na všech lůžkových oddělení nemocnice.

Komunikace

1. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.

2. Pacienti ošetřováni v ambulantním provozu, se smyslovým nebo tělesným postižením, kteří využívají vodícího nebo asistenčního psa mají právo s ohledem na svůj zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v souladu s vnitřním řádem Nemocnice Český Těšín a.s. tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

3. Péče o pacienty se zrakovým, sluchový, pohybovým a mentálním hendikepem včetně péče o seniory je poskytována dle platných standardizovaných postupů. Tyto postupy zahrnují ohodnocení úrovně soběstačnosti a zjištění potřeb hendikepovaných pacientů. Přístup k pacientům je individuální.

4. Sociální pracovnice Nemocnice Český Těšín a.s. zajišťuje sociální péči a sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů. Poskytuje pomoc při překladech pacientů k jiným poskytovatelům sociálních služeb např. umístění do domova s pečovatelskou službou, pomoc při zajištění pečovatelské služby, pomoc při zajištění příspěvků na péči a jiné.

5. Pro zabezpečení kontinuity péče, je potřeba sociálních služeb plánována již při přijetí pacienta a zajištěna před ukončením hospitalizace. Tyto služby jsou poskytovány všem pacientům.