Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Sociální služba Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.

Sociální služba Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. je pobytová služba sociální péče poskytována v souladu s §52 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Kapacita služby je 5 míst.

Poslání        

Posláním Sociální služby Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Sociální službu poskytujeme osobám, u kterých již pominuly důvody hospitalizace, ale vzhledem ke své nepříznivé zdravotní a sociální situaci se prozatím nemohou vrátit do domácího prostředí ani dosud nebyly přijaty do jiné pobytové sociální služby. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce. V naší službě obdržíte nezbytnou pomoc a podporu

Cíle 

Mezi konkrétní dílčí cíle poskytované služby patří:

 • zajištění odborné sociální a zdravotní pomoci uživatelům
 • podpora soběstačnosti v péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravování, oblékání, mobility
 • poskytovat služby na přechodnou dobu do doby možnosti návratu do domácího prostředí nebo přijetí do jiné pobytové sociální služby
 • zachování či obnova sociálních kontaktů (dle uživatelova přání) – eliminace sociální izolace (aktivizační činnosti, kulturní akce, návštěvy rodiny, přátel, duchovních, dobrovolníků, atp.)

Zásady poskytování služby

 • Respektování důstojnosti a individuality uživatele – zaměstnanci respektují v maximálně možné míře důstojnost uživatele, jeho vlastní vůli a rozhodnutí
 • Podpora soběstačnosti uživatele – zaměstnanci plně podporují uživatelovu soběstačnost
 • Partnerský přístup k uživatelům – zaměstnanci s uživatelem hledají vhodná řešení a společně s uživatelem plánují průběh poskytování služby
 • Odbornost pracovníků –  o uživatele pečují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro  výkon své pracovní pozice a průběžně  prohlubují své znalosti

Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří osoby, které jsou při ukončení hospitalizace závislé na péči jiné osoby, a potřebnou péči v dané chvíli nelze zajistit jiným způsobem. Vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopny se vrátit do svého domácího prostředí a nemají zajištěnu jinou péči.

Věková struktura uživatelů

 • Dospělí 27-64 let
 • Mladší senioři 65-80
 • Starší senioři 80 a více let

Kritéria pro nepřijetí

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou žádáte
 • nemáme dostatečnou kapacitu
 • z důvodu akutní infekční nemoci žadatele
 • Váš zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Vaše chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů v pokojích)
 • Jste osobou, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby

Co nabízíme?

Dle ust. § 52, odst. 2 Zákona č.108/2006 Sb., zajišťujeme:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti - např. canisterapie, muzikoterapie, senzorická stimulace
 • aktivizační činnosti – volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vybavení pokoje

K dispozici máme 1 jednolůžkový a 2 dvoulůžkové pokoje. K vybavení pokoje patří: polohovatelné lůžko, noční stolek, umyvadlo, zrcadlo, uzamykatelné skříně, stůl, židle, televize, nástěnka pro každého klienta. Dvoulůžkové pokoje jsou rovněž vybaveny lednicí. Pokud budete bydlet na jednolůžkovém pokoji, budete mít lednici k dispozici na chodbě oddělení. Pokoje jsou uzamykatelné.

Návštěvy

Máte právo přijímat návštěvy denně neomezeně. Doporučená doba návštěv je od 8 do 19 hodin.

Při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy nařízením krajského hygienika na přechodnou dobu zakázány.

Osobám podnapilým, agresivním apod. je vstup zakázán z důvodu bezpečí uživatelů.