Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 769 211

Pracoviště

Sociální služba Nemocnice AGEL Český Těšín a.s.

Sociální služba Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. je pobytová služba sociální péče poskytována v souladu s §52 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Kapacita služby je 5 míst.

Poslání        

Posláním Sociální služby Nemocnice AGEL Český Těšín a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Sociální službu poskytujeme osobám, u kterých již pominuly důvody hospitalizace, ale vzhledem ke své nepříznivé zdravotní a sociální situaci se prozatím nemohou vrátit do domácího prostředí ani dosud nebyly přijaty do jiné pobytové sociální služby. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce. V naší službě obdržíte nezbytnou pomoc a podporu

Cíle 

Mezi konkrétní dílčí cíle poskytované služby patří:

 • zajištění odborné sociální a zdravotní pomoci uživatelům
 • podpora soběstačnosti v péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravování, oblékání, mobility
 • poskytovat služby na přechodnou dobu do doby možnosti návratu do domácího prostředí nebo přijetí do jiné pobytové sociální služby
 • zachování či obnova sociálních kontaktů (dle uživatelova přání) – eliminace sociální izolace (aktivizační činnosti, kulturní akce, návštěvy rodiny, přátel, duchovních, dobrovolníků, atp.)

Zásady poskytování služby

 • Respektování důstojnosti a individuality uživatele – zaměstnanci respektují v maximálně možné míře důstojnost uživatele, jeho vlastní vůli a rozhodnutí
 • Podpora soběstačnosti uživatele – zaměstnanci plně podporují uživatelovu soběstačnost
 • Partnerský přístup k uživatelům – zaměstnanci s uživatelem hledají vhodná řešení a společně s uživatelem plánují průběh poskytování služby
 • Odbornost pracovníků –  o uživatele pečují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro  výkon své pracovní pozice a průběžně  prohlubují své znalosti

Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří osoby, které jsou při ukončení hospitalizace závislé na péči jiné osoby, a potřebnou péči v dané chvíli nelze zajistit jiným způsobem. Vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu nejsou schopny se vrátit do svého domácího prostředí a nemají zajištěnu jinou péči.

Věková struktura uživatelů

 • Dospělí 27-64 let
 • Mladší senioři 65-80
 • Starší senioři 80 a více let

Kritéria pro nepřijetí

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou žádáte
 • nemáme dostatečnou kapacitu
 • z důvodu akutní infekční nemoci žadatele
 • Váš zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Vaše chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů v pokojích)
 • Jste osobou, která žádá o poskytnutí sociální služby, a které jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby

Co nabízíme?

Dle ust. § 52, odst. 2 Zákona č.108/2006 Sb., zajišťujeme:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti - např. canisterapie, muzikoterapie, senzorická stimulace
 • aktivizační činnosti – volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vybavení pokoje

K dispozici máme 1 jednolůžkový a 2 dvoulůžkové pokoje. K vybavení pokoje patří: polohovatelné lůžko, noční stolek, umyvadlo, zrcadlo, uzamykatelné skříně, stůl, židle, televize, nástěnka pro každého klienta. Dvoulůžkové pokoje jsou rovněž vybaveny lednicí. Pokud budete bydlet na jednolůžkovém pokoji, budete mít lednici k dispozici na chodbě oddělení. Pokoje jsou uzamykatelné.

Návštěvy

Máte právo přijímat návštěvy denně neomezeně. Doporučená doba návštěv je od 8 do 19 hodin.

Při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy nařízením krajského hygienika na přechodnou dobu zakázány.

Osobám podnapilým, agresivním apod. je vstup zakázán z důvodu bezpečí uživatelů.