Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

RDG a sonografie

O oddělení

Oddělení poskytuje služby lůžkovým oddělením nemocnice, jejím ambulancím a ambulancím praktických lékařů z nejbližšího okolí.

Činnost zahrnuje:

  • skiagrafii
  • radiourologická vyšetření
  • UZ vyšetření všech anatomických oblastí
  • dopplerovská UZ vyšetření magistrálních mozkových tepen, tepen dutiny břišní, končetinových tepen, končetinových a břišních žil
  • zubní panoramatické snímky s telerentgenem

Pracoviště prošlo rekonstrukcemi technického zázemí a bylo vybaveno novým elevačním stolem, který podstatně usnadňuje manipulaci s pacienty a současně zlepšuje komfort průběhu vyšetření. Byl proveden celkový upgrade skiagrafického přístroje včetně zakoupení nové rentgenové lampy a generátoru s moderním ovládacím panelem. Pro další zkvalitnění výsledků vyšetření byl zakoupen vertigraf a centrální ultrazvukový přístroj. Modernizace RDG oddělení pokračovala i v roce 2007 a 2011, kdy bylo pracoviště vybaveno novým sonografickým přístrojem v hodnotě 1,3 mil. korun a následně byla provedena digitalizace v hodnotě 2 mil. korun, která představuje nesmírný diagnostický posun a komfort pro odesílající lékaře.

Provozní doba:

Pondělí 07,00 - 17,00
Úterý 07,00 - 15,00
Středa 07,00 - 17,00
Čtvrtek 07,00 - 15,00
Pátek 07,00 - 15,00