Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Oddělení klinické biochemie a hematologie

O oddělení

OKBH zajišťuje laboratorní vyšetření v oboru klinické biochemie, hematologie a isoserologická vyšetření na vysoké úrovni všem oddělením Nemocnice Český Těšín a.s., jejím ambulancím i ambulancím praktických lékařů pro celou spádovou oblast Českého Těšína.

Práce na Oddělení klinické biochemie a hematologie byla zkvalitněna také díky novému přístrojovému vybavení a rozšířením spektra vyšetření o řadu dalších metod. Výrazně vzrostl počet pacientů vyšetřených či dispenzarizovaných v hematologické ambulanci. Diagnostika i léčba je prováděna v koordinaci s ostatními hematology pracujícími ve společnosti Agel a.s.

V roce 2005 prodělalo OKBH celkovou rozsáhlou stavební rekonstrukci. Prostory laboratoře mají logistické členění laboratorního prostrou, prostorů pro příjem materiálů, styk s pacientem a technického zázemí.

Odběrová místnost pro ambulantní pacienty

Součástí Oddělení klinické biochemie a hematologie a hematologické ambulance je odběrová místnost pro ambulantní pacienty.

Provozní doba:

odběry - pondělí až pátek 6:30 - 10:00 hodin
odběry "statim" - pondělí až pátek do 14:00 hodin