Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 769 211

O nemocnici

S tabletem za pacientem? V Nemocnici AGEL Český Těšín využívají elektronickou dokumentaci

20.4.2022

Nemocnice AGEL Český Těšín začala naplno využívat výhody elektronické dokumentace prostřednictvím mobilního IKISu - Integrovaného Klinického Informačního Systému. Tablety mají zdravotníci v rukách nejen u příjmu pacientů.

Mezi hlavní přínosy digitalizace důležitých informací patří přesné a konkrétní zdokumentování stavu pacienta i například možnost on-line sdílení dat mezi zdravotnickými subjekty. „Elektronizace dokumentace přispěje k zefektivnění péče o pacienty, k redukci chyb ve vedení dokumentace, zároveň dochází k výraznému ulehčení práce i pro samotný personál,” těší MUDr. Barboru Zbránkovou, předsedkyni představenstva a zároveň primářku rehabilitačního oddělení Nemocnice AGEL Český Těšín.

„Nespornou výhodou systému je řešení administrativy přímo u lůžka pacienta, kdy sestra do tabletu zanese informace, které jsou k dispozici ihned přímo v rámci vstupní zprávy lékaře. Prozatím jsou tablety určeny pro škálování rizik pacientů a odebírání anamnézy, základních životních funkcí a jejich výsledky,” pokračuje Mgr. Alice Ručková, členka představenstva českotěšínské nemocnice s tím, že spe-ciální aplikaci personál hojně využívá k nafocení a zdokumentování ran či dekubitů a slouží tak ke sledování a dokumentovaní léčby i ran od přijetí až po propuštění pacienta.

Speciální software umožňuje rychlý přístup k aktuálním informacím o pacientovi a na druhou stranu i do archivu s možností kopírovat z něj potřebná data. „Sestra si vyhledá zadaného pacienta a již pracuje v jeho kartě, kde může začít u lůžka vyplňovat nutné údaje. Tímto krokem se nám postupně daří dostat sestru do bezprostředního kontaktu s pacientem, místo aby zapisovala vše za stolem do papírů,” má jasno ředitelka Zbránková.

Mobilní IKIS má zásadní význam jak pro lékařskou, tak i ošetřovatelskou péči. Pro lékaře umožňuje vizitu u lůžka pacienta s dohledáním všech potřebných nálezů daného pacienta – laboratorních výsledků, nálezů RDG vyšetření, tak i konsiliárních vyšetření. Zároveň umožnuje zapsat výsledek fyzikálního vyšetření, zápis aktuálních potíží pacienta, anamnestických údajů – tedy celou vizitu přímo u lůžka, a to včetně hlasového záznamu, který je přepsán do elektronické podoby vizity. To vše bez mnohastránkové papírové dokumentace. „Možná ještě významnější je snížení administrativní zátěže díky mobilnímu IKISu pro sestry. Ošetřovatelská dokumentace je prováděna přímo u lůžka nemocného, a to jak písemným vyjádřením, tak i výběrem předdefinovaných nálezů. Výhody jsou minimálně dvě – první je především to, že vše probíhá u lůžka nemocného, sestra s ním stráví více času osobním kontaktem. Druhá výhoda je významné snížení administrativní zátěže – odpadá přepisování papírového záznamu do jiného záznamu ať papírového či elektronického u počítače, vzdáleně od pacienta. A navíc – sestry s pomocí tabletu přímo zajišťují fotodokumentaci rány, dekubitu nebo jiného nálezu u pacienta s vložením do jeho elektronické zdravotnické dokumentace. Tyto nález potom konsultují s odborníky – lékaři a sestrami – pro účely nastavení dalšího diagnostického a terapeutického postupu,” říká k modernímu přístupu vedení zdravotní dokumentace MUDr. Marie Marsová, MBA, místopředsedkyně představenstva společnosti AGEL.

KIS - Integrovaný Klinický Informační Systém vyvíjí a spravuje pro Skupinu AGEL dceřiná společnost Medical Systems, na základě dlouholetých zkušeností v provozu zdravotnických zařízení.

Systém IKIS nabízí nejen unikátní rysy vycházející jak ze současných potřeb českého zdravotnictví, kdy funkčně i technologicky plnohodnotně zvládá on-line propojení různých zdravotnických pracovišť nebo státních institucí, tak z akceptace současných světových trendů zdravotnické informatiky, a to především podporou tzv. mobility. „Dnes Skupina AGEL zavádí IKIS mobilní aplikace pro rutinní podporu činností zdravotnického personálu na ambulantních a lůžkových pracovištích. Konkrétně se jedná o Mobilní vizitu, kdy například je možné převádět řeč do textového formátu, aplikace je primárně určena pro vedení ošetřovatelské a lékařské péče. Druhá aplikace Dekubity a rány naopak nabízí komplexní agendu s použitím foto-dokumentace a online propojení na systém PACS,” upřesňuje Ing. Daniel Lefenda, předseda představenstva společnosti Medical Systems.

Zpět

Kontakt pro média

e-mail: press@agel.cz

Kontakt neslouží k objednávání pacientů na vyšetření, očkování a výdeji výsledků vyšetření

Kontakty na veškeré společnosti skupiny AGEL najdete v sekci Společnosti skupiny AGEL

Online formuláře: